Hôm nay thứ 2. Ngày 20/02/2017

Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình Tập huấn đánh giá học sinh Mô hình trường học mới (GPE-VNEN)
Ngày 26-27/10/2013, tại Trường Tiểu học Phú Long, huyện Nho Quan, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình tổ chức lớp tập huấn đánh giá học sinh Mô hình trường học mới (GPE-VNEN)

Ngày 26-27/10/2013, tại Trường Tiểu học Phú Long, huyện Nho Quan, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình tổ chức lớp tập huấn đánh giá học sinh Mô hình trường học mới (GPE-VNEN). Tham dự lớp tập huấn có 100% cán bộ quản lí, giáo viên của 3 trường tiểu học Phú Long, Phú Lộc (Nho Quan), Quang Sơn (TX. Tam Điệp). Tại lớp tập huấn các học viên đã tự nghiên cứu tài liệu, trao đổi trong nhóm học tập và trước lớp các nội dung: Công văn số 5737/BGDĐT-GDTH ngày 21 tháng 8 năm 2013 về việc Hướng dẫn thí điểm đánh giá học sinh tiểu học mô hình trường học mới Việt Nam; Kĩ thuật đánh giá học sinh tiểu học theo VNEN; Sử dụng kết quả đánh giá, hồ sơ đánh giá học sinh tiểu học theo VNEN.

Kết quả đạt được, học viên cơ bản nhận thức được yêu cầu đổi mới đánh giá học sinh trong VNEN, nắm vững tinh thần chỉ đạo đổi mới đánh giá học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, góp phần đổi mới đánh giá giáo dục phổ thông; Nắm vững yêu cầu, nội dung và phương pháp, kĩ thuật đánh giá học sinh tiểu học theo VNEN; Thực hành các kĩ thuật cơ bản trong đánh giá học sinh tiểu học theo VNEN. Sau lớp tấp huấn tại Phú Long, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình tiếp tập huấn cho cán bộ quản lí, giáo viên của 9 trường tiểu học thuộc diện nhân rộng Mô hình trường học mới (GPE-VNEN) tại Trường Tiểu học Yên Thịnh huyện Yên Mô vào ngày 2-3/11/2013.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn.


Tin bài và ảnh: Dương Quốc Nam

Ngày 01/11/2013
adminTên: Mail:

Not found comments

Thông báo